Tillsammans
för tillväxt och bra livsvillkor

Umeåregionen är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Här samarbetar sju kommuner
för att främja näringsliv och tillväxt och för bra livsvillkor och samhällsservice.

Här finns bra boendemiljöer, ett rikt kulturliv och fritidsutbud, två universitet, ett dynamiskt näringsliv och goda möjligheter för människor och företag att utvecklas.

Jubileumsskrift

Jubileumsskrift

Umeåregionen 20 år, tillbakablick

Umeåregionens samarbete inleddes 1993. Lennart Olofsson, tidigare ordförande i kommunchefsgruppen, berättar i en jubileumsskrift hur det började, varför det blev framgångsrikt, vad samarbetet har åstadkommit och vad som har misslyckats.

Flyktingmottagning

Räls

Samordnad flyktingmottagning

Samordnad mottagning av flyktingar och tillgång till en större arbets- och bostadsmarknad gör det lättare för flyktingar att hitta bostad och arbete. Samordningen i Umeåregionen ger också varje flykting bättre stöd och service.

Jämställdhet

Webbutbildning Normstorm

Projekt Normstorm i Umeåregionen har tagit fram en webbutbildning i jämställdhet på arbetsplatsen. Utbildningen ger en bra grund att stå på och bidrar till reflektioner och kunskaper om hur vi kan verka för en jämställd arbetsplats.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.