Dans

Gränsöverskridande kultur i regionen

Kulturen blir allt viktigare för en arbetsmarknadsregions tillväxt. Den ger stora arbetsmöjligheter och ger dessutom regionens medborgare en meningsfull fritid. Inom Umeåregionen satsar man ordentligt på kulturen, något som är viktigt för att få människor att stanna i en region. Man arbetar med samordning och utveckling av kulturfrågor.

Syftet med att samarbeta inom kulturfrågor är att samordna och utveckla kulturen i kommunerna. Kommunerna producerar både egna och satsar gemensamt på större arrangemang.  Man samarbetar kring exempelvis Kulturnatta. Kommunerna försöker även öka möjligheten för lokala kulturutövare att framföra och utöva sin verksamhet och utöka sitt kontaktnät.

Arbetsgruppen jobbar med att utöka sin medverkan med Kulturnatta och vidga sitt program med fler utställningar och förlängt. Dessutom diskuterar de hur det lokala/ kommunala arbetet med Kulturnatta kan stärkas. De arbetar även med barnkultur och vill öka samarbetet för barn i förskola och skola. Målet är att tillsammans beställa och samordna flera föreställningar för barn och unga, men även låta barn och unga vara medskapande i kulturen.

Samverkan inom kulturområdet blir viktigare och stärks desto närmare Kulturhuvudstad 2014 man kommer. Målet inom arbetsgruppen är att en större del av Umeåregionens kommuners kulturarrangemang ska koppla direkt till Umeås kulturhuvudstadsår. Omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och förstärkt kompetens utvecklar den regionala och kommunala kulturen och stärker alla som arbetar med kultur.

Mer information


Verksamhetsplan 2014

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Henrik Åström
Vännäs kommun
Tfn. 0935-141 70
E-post

Övriga medlemmar

Karin Gulliksson
Bjurholms kommun
E-post

Annika Eriksson
Nordmalings kommun
E-post

Henna Harinen
Robertsfors kommun
E-post

Carl-Axel Gyllenram
Vindelns kommun
E-post

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.