Om samarbetet

Syftet med samarbetet

Sedan 1993 har Umeåregionens kommuner ett formaliserat samarbete. Sedan 2013 ingår Örnsköldsviks kommun. Kommunerna Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Örnsköldsvik samarbetar inom ett 20tal verksamhetsområden för att:

 • ge hög service till medborgarna till en lägre kostnad!
 • positiv utveckling i en kommun är positiv utveckling för alla!
 • för att minimera konkurrens mellan kommunerna!

Tre övergripande målsättningar

Allt samarbete i Umeåregionen utgår från de tre övergripande målsättningarna:

Utveckla regionen

 • Tydliggöra och marknadsföra Umeåregionens profil
 • En öppen och stödjande miljö för företagsutveckling och etablering
 • Aktivt värdskap för att välkomna och etablera nya innevånare i regionen
 • Gemensamt engagemang för Umeå2014.

Effektivisera den kommunala förvaltningen

 • Nyttja, skapa och utveckla nationella och internationella nätverk
 • Gemensamt arbete gällande regionala utvecklingsfrågor genom gemensam planering, profilering och finansiering av EU-projekt
 • Helhetssyn på regionens utbud av kommunala tjänster och fördjupa den kommunala samverkan därom

Demokratiskt förankrad samverkan

 • Transparens i samverkan och beslut i regionen
 • Aktiv dialog som skapar gemensam identitet och målbild för regionens politiker, tjänstemän, näringsliv och ideella sektor

Fakta om Umeåregionen

Samarbetet formaliserades 1993.

Umeåregionen är ingen juridisk person. Alla kommuner är självstyrande. Samarbetet bygger på frivillighet och konsensus.

Samarbetet leds av Umeåregionens Regionråd som består ordförande och vice ordförande i respektive kommuns kommunstyrelse. Totalt 12 politiska representanter.

Kommunernas högsta chefer, kommuncheferna, står för den operativa ledningen.

Verksamheten bedrivs i arbetsgrupper, genom gemensamma projekt, helt gemensam verksamhet och genom avtal.


Ladda ner jubileumsskrift​

UMEÅREGIONEN 20 ÅR
- En Tillbakablick -​​

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.