Organisation i Umeåregionen

Regionrådet

Regionrådet står för den politiska och strategiska ledningen när det gäller samarbetet i Umeåregionen. I regionrådet sitter ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelserna i alla kommuner. Regionrådet sammanträder fyra gånger per år och ordförandeskapet följer kommunalvalens mandatperioder.

Ordförande i Regionrådet 2014 - 2018 är Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun.

Kommunchefsgruppen

Kommunchefsgruppen, där alla kommunchefer är med, är den operativa styrgruppen som fattar beslut och styr samverkansarbetet. Kommunchefsgruppen träffas ca sex gånger per år. Ordförande i kommunchefsgruppen är Magnus Haglund, Kommundirektör i Örnsköldsviks kommun

Kansliet

Kansliet bereder ärenden och är föredragande i regionrådet och kommunchefsgruppen, hjälper arbetsgrupperna och ansvarar bland annat för ekonomi, administration, marknadsföring, information och omvärldsbevakning.

Lisa A Lindberg
Kanslichef
Umeåregionen
Mobil: 070-644 11 47 
E-post


Verksamhetsplanering och uppföljning

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.