Umeåregionens Regionråd

Regionrådet


Regionrådet står för den politiska och strategiska ledningen för samarbetet i Umeåregionen. Rådets ledamöter är ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelserna i Umeåregionens alla kommuner.

Regionrådet brukar sammanträda fyra gånger per år och vid mötena deltar även kommuncheferna. Ordförandeskapet i Regionrådet följer kommunernas mandatperioder.

Ledamöter


Bjurholms kommun

Christina Lidström

Dagmar Schröder

Nordmalings kommun

Madelaine Jakobsson, vice ordförande

Monica Jonsson

Robertsfors kommun

Patrik Nilsson

Lars Tängden

Umeå kommun

Hans Lindberg, ordförande

Anders Ågren

Vindelns kommun

Mathias Haglund

Christer Lundgren

Vännäs kommun

Johan Söderling

Ulf Eriksson

Örnsköldsviks kommun

Glenn Nordlund

Anna-Britta Åkerlind

Kontaktperson


Hans Lindberg
Ordförande
Umeåregionens Regionråd
Kontor: 090-16 12 80
Mobil: 070-589 01 66
E-post

Regionrådets möten


Mötesplan för 2018

Minnesanteckningar


Anteckningar från Regionrådets möten tre år tillbaka. Kontakta kansliet för bilagor till anteckningarna och för äldre minnesanteckningar.

Klicka på datumen för att hämta minnesanteckningarna:

2018-05-17

2018-02-01 (utgick)

2017-11-29

2017-08-30

2017-05-24

2017-02-08

2016-12-09

2016-09-09

2016-06-17

2016-03-03

2015-12-11

2015-10-03 

2015-05-27

2015-02-25

2014-12-17

2014-09-26

2014-05-17

2014-02-28

2013-12-19

2013-09-20 (Inställt)

2013-05-25

2013-02-22

2012-12-19

2012-09-14

2012-06-12

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.