Startberedd löpare

Samverkan för ökad säkerhet

En effektiv och välorganiserad krisberedskap är viktigt i hela regionen. Genom samverkan kan man utveckla beredskapen i varje kommun och då ökar stabiliteten inom samhällsviktig verksamhet. Genom detta uppnår man en ökad säkerhet för invånarna i Umeåregionen. Samverkan gör att kommunerna får goda förutsättningar att utvecklas i positiv riktning. Man dokumenterar regionens alla reservkraftsresurser och man har planer på hur dessa kan användas, exempelvis vid elavbrott. Det handlar om hur kommunerna ska arbeta förebyggande för att uppnå en god krishanteringsförmåga

Det här gör att man tydliggör rutiner och ansvarsfördelning vid insatser som drabbar kommuninnevånarna vid extraordinära händelser. Samarbetet ger även ett erfarenhetsutbyte som bidrar till ökad kunskap och effektivitet vilket gör att man identifierar gemensamma risker och sårbarheter.

 

Mer informationArbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Andrea Kickinger
Vännäs kommun
Robertsfors kommun
Tel. 0935-141 13
E-post

Övriga medlemmar

Lars Kinnunen
Nordmalings kommun
Tel. 0930-14119
E-post

Camilla Adolfsson
Umeå kommun
Vindels kommun
Tel. 090-16 22 37
E-post

Johanna Nordström
Umeå kommun
Tel. 090-16 22 04
E-post

Caroline Helmersson
Bjurholms kommun
E-post

Andreas Isaksson
Örnsköldsviks kommun
Tel. 0660-787 45
E-post

Anna Widmark
Örnsköldsviks kommun
Tel. 0660-787 08
E-post

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.