Startberedd löpare

Samverkan för ökad säkerhet

En effektiv och välorganiserad krisberedskap är viktigt i hela regionen. Genom samverkan kan man utveckla beredskapen i varje kommun och då ökar stabiliteten inom samhällsviktig verksamhet. Genom detta uppnår man en ökad säkerhet för invånarna i Umeåregionen. Samverkan gör att kommunerna får goda förutsättningar att utvecklas i positiv riktning. Man dokumenterar regionens alla reservkraftsresurser och man har planer på hur dessa kan användas, exempelvis vid elavbrott. Det handlar om hur kommunerna ska arbeta förebyggande för att uppnå en god krishanteringsförmåga

Det här gör att man tydliggör rutiner och ansvarsfördelning vid insatser som drabbar kommuninnevånarna vid extraordinära händelser. Samarbetet ger även ett erfarenhetsutbyte som bidrar till ökad kunskap och effektivitet vilket gör att man identifierar gemensamma risker och sårbarheter.

 

Mer information


Verksamhetsplan 2014

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Erika Viklund
Säkerhetssamordnare
Umeå kommun
Vindelns kommun
Tel. 090-16 22 30
E-post

Övriga medlemmar

Vakant
Bjurholms kommun

Magnus Sjögren
Vice räddningschef
Nordmalings kommun
Tel. 0930-141 19
E-post

Camilla Adolfsson
Säkerhetssamordnare
Robertsfors kommun
Umeå kommun
Tel. 090-16 22 37
E-post

Andrea Kickinger
Säkerhetssamordnare
Robertsfors kommun
Umeå kommun
Tel. 090-16 22 04
E-post

Lina Andersson
Beredskapssamordnare
Vännäs kommun
Tel. 0935-141 13
E-post

Andreas Isaksson
Säkerhetssamordnare
Örnsköldsviks kommun
Tel. 0660-787 45
E-post

Anna Widmark
Säkerhetssamordnare
Örnsköldsviks kommun
Tel. 0660-787 08
E-post

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.