Fritid

Umeåregionens kommuner har bildat en arbetsgrupp för att tillsammans utveckla attraktiva fritidsmöjligheter.

Mer information kommer inom kort.

ArbetsgruppKontaktperson

Peter Lundström
Vännäs kommun
E-post

Övriga medlemmar

Malin Lagerlöf
Bjurholms kommun
Tel. 0932-140 18
E-post

Johan Eriksson
Robertsfors kommun
E-post

Kristina Kalén
Nordmalings kommun
E-post

Malin Bjurén
Vindelns kommun
Tel. 0930-142 34
E-post

Peter Lundström
Vännäs kommun
E-post

Sune Westberg
Örnsköldsviks kommun
Vxl. 0660-880 00
E-post

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.