Bjurholms kommun arbetar strategiskt med jämställdhet

Bjurholms kommun har ett lokalt jämställdhetsnätverk som träffas regelbundet. Vi är väldigt stolta över vårt nätverk där deltagarna representerar olika verksamhetsområden som tillför bredd och kunskap till jämställdhetsfrågan.

Bjurholms kommun har ett lokalt jämställdhetsnätverk som träffas regelbundet. Vi är väldigt stolta över vårt nätverk där deltagarna representerar olika verksamhetsområden som tillför bredd och kunskap till jämställdhetsfrågan. Både framgångar och motgångar diskuteras under nätverkets träffar och vi försöker hålla det ganska högt i tak.Bjurholms kommun har ett lokalt jämställdhetsnätverk som träffas regelbundet. Vi är väldigt stolta över vårt nätverk där deltagarna representerar olika verksamhetsområden som tillför bredd och kunskap till jämställdhetsfrågan. Både framgångar och motgångar diskuteras under nätverkets träffar och vi försöker hålla det ganska högt i tak.

En röd tråd inom verksamheten


För anställda i kommunen har vi en jämställdhetsplan som är uppbyggd kring målområden kopplade till kommunens övergripande jämställdhetsmål. För att få mer tyngd till planens uppsatta målområden har vi arbetat in planens aktiviteter i nätverkets verksamhetsplan som förankras i kommunens ledningsgrupp på tjänstemannanivå. För att jämställdhet ska finnas med som en röd tråd inom kommunal verksamhet så kopplar vi alltid tillbaka till kommunens övergripande mål om jämställdhet när vi arbetar med policydokument. Dock är det lätt att skriva fram fina ord men det är svårare att följa upp och skapa verklig förändring.
Bjurholms kommun

Caroline Helmersson, handläggare, Bjurholms kommun

Ojämställda arbetsvillkor får svåra konsekvenser


För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi vara en jämställd arbetsgivare. Ojämställda arbetsvillkor får svåra konsekvenser, exempelvis för kvinnors inkomster och pensioner. Jämställda arbetsvilkor däremot, gör att det blir lättare att rekrytera arbetskraft. Därför vill vi i Bjurholm arbeta långsiktigt med att bredda arbetsmarknaden mellan traditionellt manliga och traditionellt kvinnliga yrken.

Resultat från nätverkets arbete


Några resultat vi kan nämna från nätverkets arbete är vår verktygslåda där vi samlar metoder och verktyg för jämställdhetsarbete. Vi har också tagit fram en film i samarbete med Umeå universitet samt skapat ett jämställdhetsvykort som delas ut till nyblivna föräldrar i kommunen.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.