Indexator i Vindeln ser många vinster med jämställdhet

Indexator i Vindeln, med de två världsledande teknikföretagen Rotator- och Rototilt Systems, är ett välkänt exempel på hur en arbetsgivare tagit ett helhetsgrepp med sitt jämställdhetsarbete.

— Om vi ska fortsätta vara världsledande företag och en attraktiv arbetsgivare, måste vi locka till oss samt behålla kompetent personal, oavsett kön. Vi måste nyttja alla individers kompetens, bakgrund och idéer för att ständigt ligga steget före våra konkurrenter. Arbetet med vår värdegrund, Indexators filosofi, där jämställdhet och mångfald är integrerat, är en konkurrensfördel som vi ser det, berättar Peter Strömberg, personalchef.

Tydliga resultat


Jämställdhetsarbetet på Indexator har ökat andelen arbetssökande kvinnor inom produktionen, från 10 till 50 procent. Andra tydliga resultat är att produktiviteten har ökat samt att den totala sjukfrånvaron har sjunkit. Jämställdhetsarbetet har dessutom väckt ett stort intresse från allmänheten och arbetet har presenterats i böcker, film och i en mängd tidningsartiklar.

Kunskaper, insikter och medvetenhet går inte alltid att mäta


Genom att fokusera på jämställdhet i vårt värdegrundsarbete har vi sett tydliga attitydförändringar hos personalen, berättar Peter.

— Idag handlar det inte om en kvinna kan arbeta på en viss arbetsplats eller inte, idag handlar det snarare om ifall vi har tillräckligt genomtänkta arbetssätt och förutsättningar att arbeta där, oavsett om du är kvinna eller man.

Framtida utmaningar


Att arbeta med värdegrundsfrågor är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete. Vi har nu etablerat vår värdegrund där jämställdhet är en viktig del och nu fortsätter arbetet med att integrera värdegrunden i det dagliga och långsiktiga arbetet. Eftersom vi är och har varit ett expansivt företag, är en av våra utmaningar att få ny personal att ta till sig och agera utifrån vår gemensamma värdegrund. Värdegrundsarbetet ställer också allt större krav på ledarskapet och att våra chefer agerar som föredömen även när det gäller jämställdhet, mångfald och värdegrundsfrågor.

— För oss är det en självklarhet att fortsätta arbetet med jämställdhet eftersom vi ser att det är ett vinnande koncept, både för personalen och för företaget, säger Peter.

Indexator

Peter Strömberg, personalchef, Indexator Rotolit Systems AB

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.