Komatsu Forest i Umeå jämställdhetssatsar

Jämställdhet är en viktig fråga för oss på Komatsu Forest, både utifrån våra värderingar som företag men också utifrån behovet av kompetenta och engagerade medarbetare.

Komatsu Forest är ett stort internationellt skogsteknik-företag med huvudkontor i Umeå. Vi tror att ett aktivt jämställdhetsarbete är viktigt för att nå våra mål och fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.

Jämställdhetsfrågorna är en del av det dagliga arbetet


Jämställdhetsfrågan är framförallt chefernas ansvar, det är cheferna som ska driva jämställdhetsfrågorna i det vardagliga arbetet. Vi har också en Jämställdhetsgrupp som tar fram aktiviteter och informerar för att sprida kunskap om frågan inom företaget. Hos oss finns inte "någon annan" som jobbar med jämställdhetsfrågor, det är chefer och medarbetare som tillsammans hanterar detta varje dag.

Förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och jargong


Ett av våra fokusområden inom jämställdhetsarbetet är att förebygga diskriminering och trakasserier. Vi har genom samarbete med projekt Normstorm kunnat genomföra seminarier för samtliga medarbetare och chefer där föreläsare inom området fört diskussioner med oss i personalen gällande jargong och vad som är ok att säga och inte. Det har varit ett hett diskussionsämne under året som varit. Vi tycker och tänker inte alla på samma sätt gällande exempelvis skämt som kan uppfattas av andra som en kränkning. Men det känns mycket bra att vi vågat lyfta dessa frågor och börjat ifrågasätta det som tidigare kanske betraktats som självklart.
Komatsu Forest

Kia Ronnhed, personalchef, Komatsu Forest

Ett långsiktigt arbetssätt


Vi fortsätter nu arbetet genom att fokusera på diskriminering, trakasserier och jargong i vår medarbetarundersökning samt genom att sprida mer information och skapa dialog i vardagen. Våra chefer har en fortsatt viktig roll för att fortsätta sprida medvetenhet kring jämställdhet och med jämställdhetsgruppen som en aktiv och bidragande del som stöd i detta arbete tror jag att vi har hittat ett långsiktigt och framgångsrikt sätt att arbeta med jämställdhet och mångfald.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.