Måltidsservice i Umeå har satsat på breddad rekrytering

Umeå kommuns Måltidsservice tillagar, transporterar, och serverar måltider för både för- och grundskolan, gymnasieskolan och ett antal enheter inom äldreomsorgen. Måltidsservice har aktivt arbetat med jämställdhet sedan 2006.

Vi på Måltidsservice ser jämställdhetsarbete som en framgångsfaktor. Jämställdhetstänket hjälper oss att skapa en attraktiv arbetsplats på lika villkor, vi kan öka trivseln och minska sjukfrånvaron och samtidigt säkra tillgång till framtida arbetskraft.

Rekrytering sker utifrån en medveten tanke


År 2005 hade vi 159 medarbetare varav 13 var män, idag 2012 är vi 230 medarbetare och 40 av dem är män. Vi har länge arbetat för att öka andelen män inom verksamheten och all rekrytering sker utifrån en medveten tanke på underrepresenterat kön. Inom Måltidsservice arbetar vi medvetet med annonseringen, analyserar text och bild för att inte förstärka bilden av en traditionell kvinnodominerad arbetsplats. Vi avsätter också tid för kompetensutveckling i chefsgruppen och vi har en årlig genomgång av kommunens och Måltidsservice jämställdhetsplan.

Jämställdhet är inte ett tillfälligt projekt


Till andra verksamheter som vill initiera ett jämställdhetsarbete vill vi på Måltidsservice poängtera att arbetet med jämställdhet inte är ett tillfälligt projekt där vi når fram till önskat resultat inom en viss tidsram: Jämställdhetsarbetet är ett kontinuerligt engagemang för våra chefer och medarbetare. Att utvecklas och förändra en verksamhet kan också innebära motstånd och det är viktigt att inte ge upp och att det finns chefer som vågar vara öppna för att tänka nytt. Det är också viktigt med tydlig information om jämställdhetssatsningar och att skapa delaktighet kring vikten av jämställdhetsfrågor inom hela verksamheten.

Måltidsservice

Ulla Dellqrantz, kostchef, måltidsservice

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.