Vännäs kommun kompetensutvecklar inom jämställdhet

Vännäs kommun arbetar strategiskt med jämställdhet. Vi tror att det är ett sätt för oss som kommun att kunna leverera den bästa livsmiljön för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Jämställdhet är inte bara viktigt för oss som leverantör utav tjänster och service till våra medborgare. Det är också jätteviktigt för oss som arbetsgivare. En viktig strategi har varit att utbilda nyckelpersoner inom förvaltningsorganisationen i genusvetenskap.

Viktigt med teoretisk bakgrund


Med stöd från projekt Normstorm i Umeåregionen har vi tillsammans med övriga kommuner inom Umeåregionen och ett antal andra aktörer haft möjlighet att utbilda utvald personal vid Umeå universitet, centrum för genusstudier. Det är viktigt att vi som ska arbeta med jämställdhet får ta del av den teoretiska bakgrunden till ämnesområdet och öva oss i att se genus och maktrelationer i samhällets strukturer och i vårt vardagliga arbete inom förvaltningen.

Bättre beslutsunderlag för politikerna


Alla personer som verkar på en arbetsplats har ett ansvar för att jobba med jämställdhet och genus. Vi valde att kompetensutveckla personer på strategiska positioner för att de i sin tur skulle kunna öka kunskapen och sprida metoder och verktyg som behövs för att jobba med jämställdhet ut i vår organisation. Vi ser konkreta exempel redan nu på vad utbildningen har kunnat ge oss. Bland våra medarbetare lyfts jämställdhetsfrågorna fram på ett helt nytt sätt. Vi ställer nu högre krav på att våra tjänstemän ska leverera bättre beslutsunderlag till våra politiker inför beslut. I det arbetet har könsuppdelad statistik blivit viktigt. Vi i Vännäs kommun är inte färdiga, men vi har tagit ett steg framåt.
Vännäs kommun

Karolina Johansson, förvaltningschef, Vännäs kommun

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.