Metoder och verktyg

Du får här ta del av metoder och verktyg för jämställdhetsarbete av olika slag. Metoderna kan användas för att öka kunskap, skapa diskussioner och ge konkreta förslag på förändringar/förbättringar för att utveckla ett mer jämställt arbetssätt och en mer jämställd arbetsmiljö i sin organisation.

.

Anteckningsböcker
Scener från en arbetsplats
Filmer med diskussionsunderlag för samtal om jämställdhet på din arbetsplats.

Jämför artiklar
Reflektera kring hur ordval, fokus och frågeställningar påverkar hur människor framställs i text.

Diskussionsfrågor
Diskussionsfrågor som baseras på utbildningen Normstorms fyra rum. Används exempelvis på arbetsplatsträffar/personalmöten.

Gender budgeting
Uppnå en jämnare fördelning av resurser mellan kvinnor och män i din organisation.

4R-metoden
Kartlägg och analysera din verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv

Växthusmetoden
Upptäck och kartlägg trakasserier och diskriminering på din arbetsplats.

Associationstest
Övning som ett sätt att upptäcka genus.

Jämställdhetseffekten
Testa hur pass jämställt och inkluderande ni arbetar i er verksamhet.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.