Associationstest

Studera nedanstående egenskaper och fundera över om du associerar dem som antingen "kvinnliga" eller "manliga" egenskaper. Utgå inte från hur du tycker det borde vara, tänk inte för länge utan utgå från de associationer som först dyker upp i ditt huvud!
KänslosamGöra en sak i tagetRisktagandeOmvårdande
FörnuftigBeslutsamHjälpsamNaturvetenskaplig
TydligPyssligHårdKontrollerad
RationellAggressivTävlingsinriktadMjuk
EmpatiskRoligHysteriskKreativ
KommunikativIrrationellSvagStark
Denna övning är ett sätt att upptäcka genus. När vi ser eller hör ett ord känner vi relativt snabbt om egenskapen passar in som manlig eller kvinnlig — det sker nästan per automatik. Våra uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt är ofta förenklade uppfattningar om verkligheten och skapar en falsk bild av att kvinnor och män är väsentligt olika varandra.

Reflektion: Varför tror du att du associerade på det sätt som du gjorde?  Känner du någon man eller kvinna som passar in på alla dessa egenskaper? Är det någon egenskap som inte "passar in" på ditt eget kön men som du själv tycker att du har?

Om vi tittar i vår omgivning känner vi män som är både omvårdande och varma och kvinnor som är både rationella och självständiga — ändå kopplar vi ofta dessa egenskaper till att vara antingen kvinnliga eller manliga. Om vi utvidgar och utmanar våra tankemönster finns det större plats för oss att vara som vi är och vill vara!

Tänkte du på att många av de egenskaper som kategoriseras som manliga eller kvinnliga ofta står i motsats till varandra. Till exempel rationell/irrationell, stark/svag eller känslosam/förnuftig? Dessa motsatsförhållanden har ytterligare en konsekvens eftersom vi värderar dessa motsatser på olika sätt: en värderas högre och en värderas lägre. Vad vill du hellre vara - känslosam irrationell och svag eller rationell, förnuftig och stark?

Vi måste öva på att ifrågasätta våra kategoriseringar av egenskaper och kön. Vi kan påverka och förändra våra tankemönster och därigenom hur vi agerar, pratar med och uppfattar varandra. På våra arbetsplatser kan detta konkret innebära att funderar över hur vi uttrycker oss och över vilken kultur vi har i till exempel fikarummet. Det spelar roll. Vi är alla medskapare till hur kön görs (Alvesson 2009, Sollefteå kommun 2010).

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.