Jämför artiklar

Nedan kan du läsa två artiklar inom samma ämne som är formulerade lite olika. Reflektera kring hur bland annat ordval, fokus och frågeställningar påverkar hur människor framställs i text. Om du använder dessa artiklar för att diskutera i en grupp är ett tips att först visa artiklarna och analysera dem utan hjälp av kommentarerna.

Artikel 1: Arbetslöshet inget problem inom förskolan


I september 2012 gick 376 000 personer arbetslösa i Sverige. Det är 7.8% av befolkningen. Samtidigt råder brist på förskollärare och efterfrågan på nyutexaminerade studenter är hög.

Sanna Andersson, som snart fyller 30 år[1], sökte 25–30 jobb efter avslutade studier. Till skillnad från många andra fick Sanna[2] jobberbjudande från samtliga. Valet föll till slut på förskolan Solen på Teg, en förskola med blandade barngrupper i åldrarna ett till fem. Sanna är nöjd med sitt val och trivs bra på Solen. Det enda problemet är hälsan.

— Jag trodde jag hade bra immunförsvar men jag har varit sjuk från första dagen. Tur att jag inte smittat min sambo.[3]

Sanna känner till bristen på förskollärare och var trots den höga arbetslösheten aldrig själv orolig att behöva gå arbetslös[4]. Hon blev till och med erbjuden jobb under sin studieperiod men valde att fortsätta sina studier.

—  Jag ville fullfölja mina studier för att ha en lärarexamen, det kändes viktigt inför framtiden.

Trots yrkets bristande popularitet har Sanna alltid velat bli förskollärare och få möjligheten att jobba med barn.

— Jag har alltid gillat barn och vill gärna ha barn en dag men till vidare räcker jobbet på förskolan[5].

Kommentarer
1. Kvinnans ålder betonas.
2. Kvinnan nämns vid förnamn.
3. Kvinnor får mer frågor om hälsa.
4. Kvinnan nämns vid förnamn och uttalar sig utifrån personliga erfarenheter.
5. Kvinnor får mer familjerelaterade frågor.
(Landström 2012a)

Artikel 2:

Stor brist på förskollärare


I september 2012 gick 376 000 personer arbetslösa i Sverige. Det är 7.8% av befolkningen. Samtidigt råder brist på förskollärare och efterfrågan på nyutexaminerade studenter är hög.

— Jag sökte 25–30 jobb och fick erbjudanden från alla, säger Sanna Andersson, nyutexaminerad förskollärare som sedan den första september arbetar på förskolan Solen på Teg.

Att det trots den höga arbetslösheten råder brist på förskollärare menar Andersson beror på yrkets låga status[1].

— Förskollärare är fortfarande ett lågstatusyrke med låga löner och tuffa arbetsförhållanden. Så det är inte konstigt att det är brist på förskollärare[2].

Från och med första juli i år är lärarlegitimation ett krav för fast anställning, en åtgärd som enligt Andersson kan bidra till att höja yrkets status[3]. Men lärarlegitimationen utgör också ett hinder för nyexaminerade som saknar den ettåriga arbetslivserfarenhet som är ett krav för legitimationen. Lärarlegitimationen blir på så vis ett hinder i löneförhandlingen för nyutexaminerad.

Istället menar Andersson att det är viktigt att skapa möjligheter för förskollärare att arbeta pedagogiskt med barnen[4]. I nuläget är förskolorna underbemannade vilket medför att det inte finns möjlighet att arbeta pedagogiskt med barnen. Det är viktigt för förskolans status att vi får möjligheter att använda våra kunskaper. Då kanske fler också vill utbilda sig till förskollärare.

Kommentarer
1. Kvinnan nämns vid efternamn och tillåts uttala sig i rollen som expert vilket vanligtvis är reserverat för män.
2. Kvinnan uttalar sig i ekonomiska frågor.
3. Kvinnan nämns vid efternamn och uttalar sig i en politisk fråga.
4. Kvinnan tillåts i sin expert roll ge förslag och framstår därmed som aktiv.
 (Landström 2012b)

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.