Jämställdhetseffekten


Jämställdhetseffekten är webbaserat verktyg där verksamheter inom fritids- och kultursektorn kan testa sitt jämställdhetsarbete. Det är Crossing Boarders som tagit fram detta verktyg. Crossing Boarders verkar för en jämställd fritid och har som vision att alla ska ha samma möjligheter att finna, utveckla och bibehålla fritidsintressen oavsett kön.

Verktyget Jämställdhetseffekten utgår från den 9-stegsmodell som Crossing Boarders arbetat fram och ger perspektiv och konkreta tips hur ni kan främja ett jämställt deltagande. Verktyget är till för att ni i organisationer och verksamheter ska kunna testa hur pass jämställt och inkluderande ni arbetar. Testet bjuder också på spännande tips och inspiration för att öka er potential i jämställdhetsarbetet.

Du hittar testet på www.jhe.nu

.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.