Scener från en arbetsplats


Kortfilmer med skådespelare från Profilteatern i Umeå

Dessa filmer kan användas som diskussionsunderlag för samtal om jämställdhet på din arbetsplats. Se filmerna var för sig eller tillsammans i grupp. Använd därefter diskussionsfrågorna nedan för att tillsammans i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar. Utgå från filmerna i samtal om hur genus görs och upprätthålls på arbetsplatsen och hur ni som individer och som grupp kan bidra till en mer jämställd arbetsplats.

.

Göran

Göran, chef

Irina

Irina, personalansvarig

Mira

Mira, administratör

Theo

Theo, säljare


Övning/diskussionsunderlag till kortfilm —  Scen ur fikarummet


Samtidigt som samtalen i fikarummet kan vara informella och uppsluppna så kan de också ofta vara beskrivande för vilket handlingsutrymme kvinnor och män har, vad kvinnor och män tillskrivs för officiella och inofficiella uppgifter och vad som anses vara kvinnligt respektive manligt på arbetsplatsen. Ett aktivt och fungerande jämställdhetsarbete utgår från utgångspunkten att kön skapas och återskapas på arbetsplatsen genom sociala processer, till exempel genom hur vi pratar med varandra i fikarummet.

Klicka här för att se filmen "Scen ur fikarummet".

 • På vilket sätt påverkas de anställdas handlingsutrymme av det här samtalet? Vad händer om Theo faktiskt vill baka något till nästa vecka?
 • Hur talar ni om kvinnor och män, kvinnligt och manligt på din arbetsplats, och varför?
 • Finns det något problem med att utgå från sina egna erfarenheter när vi pratar om grupperna kvinnor och män i samhället i stort? I så fall vilka?
 • Fyller det någon funktion att tala generellt i termer om hur kvinnor och män "är" eller borde vara? I så fall vilka?
 • Mira och Theo uttrycker också att det sunda förnuftet borde få styra mer över organisationens arbete med jämställdhetsfrågor. Men vad innebär sunt förnuft egentligen?
 • Hur kan Göran i egenskap av chef ansvara för att även i mer informella samtal tänka på vad han signalerar när det gäller frågor kring kön och jämställdhet på arbetsplatsen?
 • Hur hade Göran kunnat agera annorlunda i filmklippet tycker du?

.

Övning/diskussionsunderlag till kortfilm — Scen i konferensrummet


Jämställdhet innebär förändring av invanda mönster och jämställdhetsarbete kan vara ett svårt utvecklingsområde att driva på en arbetsplats eftersom jämställdhet handlar om makt och fördelning av makt.

Klicka här för att se filmen "Scen ur konferensrummet".

 • På vilket sätt tar Irinas chef och kollegor emot hennes dragning om jämställdhet på arbetsplatsen?
 • Hur talar ni om jämställdhet på din arbetsplats, och varför?
 • Vad signalerar Göran i egenskap av chef?
 • Hade Göran kunnat agera annorlunda tycker du?
 • Läs avsnittet om Härskartekniker och se filmen igen. Vilka härskartekniker kan du identifiera i filmen?
 • Fundera också på om mötet kunde ha sett ut på något annat sätt om någon av motstrategierna eller bekräftarteknikerna för att motarbeta härskartekniker hade använts? Hur hade personerna kunna gjort för att möta härskarteknikerna?
 • Hur kan ni göra/hur gör ni på din arbetsplats för att skapa ett klimat där härskartekniker inte får stort utrymme?

Information om filmerna Fikarummet och Konferensrummet

Filmerna har producerats i samarbete med Profilteatern samt Kreator i samarbete med Lampray.

Filmproduktion
Foto, ljud och klipp:
Linus Andersson och Martin Gärdemalm från Lampray
Fotoassistenter:
Iza Boethius och Tage Hervén

Medverkande i kortfilmerna
Tobias Morin, Lina Hognert, Daniel Rudstedt och Eleonor Fernerud

Regi
Tobias Morin

Manus och manusbearbetning
Tobias Morin, Linn Ottosson Malmros, Tina Sjöström, Emma Möller och Johanna Engström

Produktion
Tobias Morin och Elin Larsson

Scenografi- och teknikassistans vid inspelning
Elin Larsson, Martin Ogland och Tomas Brandt Wangel

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.