Växthusmetoden

Växthusmetoden är Diskrimineringsombudsmannens metod som kan användas för att upptäcka och kartlägga trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Metoden är relativt enkel och kan fungera som ett komplement till de aktiva åtgärder som arbetsgivarna enligt lag bör göra. Växthuset syftar till att främja ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen som ska präglas av respekt för alla människors rättigheter och lika värde.

Växthusmetodens pass tar ca fyra timmar i anspråk och genomförs i grupp. Metoden går ut på att en grupp av chefer och medarbetare tillsammans går igenom samtliga enheter i verksamheten och för samtal kring var och hur olika former för diskriminering och trakasserier förekommer inom verksamheten. Metoden använder sig av symboler, bilder och film för att stödja gruppen i sin analys av verksamheten. Efter en komplett analys av samtliga enheter tar gruppen tillsammans fram konkreta åtgärder som kan tackla de problem som finns på arbetsplatsen.

Ni kan beställa material via DOs hemsida och får då bland annat en växthusplansch, en dvd-film och handledning. Läs mer på DOs hemsida: http://www.do.se/Om-DO/Vaxthuset/Om-Vaxthuset/

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.