Vidare utbildning i jämställdhet

Det finns förstås en mängd olika sätt att öka sina kompetenser inom området genus, normer och jämställdhet. Här har vi några förslag.

Det finns mycket litteratur att ta till sig och många metodböcker med tips på var du kan börja arbeta där du är. Se Källhänvisning här i stödmaterialet för en mängd tips på litteratur och texter.

Många högskolor och universitet runt om i landet och världen erbjuder kurser och program. I Umeå finns bland annat enheten UCGS — Umeå Centrum för Genusstudier. Gå in på deras hemsida för att läsa mer om kurser med mera som kan passa dig: www.ucgs.umu.se. Kolla annars upp vad universitetet närmast dig har för kurser, alternativt vilka kurser som ges via nätet.

Jämställ.nu är ett verktyg för det dagliga arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet. http://jamstall.nu.

Jobbar du inom förskola/skola kan www.jamstalldskola.se vara ett stöd i ditt arbete.

Diagram kvinnor och män

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.