Resa med cykel och buss

Miljön i fokus för resande

För en fungerande arbetsmarknadsregion behövs fungerande kommunikationer. Kollektivtrafiken ska inte stanna vid kommungränserna. För detta krävs samverkan.

Umeåregionens kollektivtrafikgrupp samverkar för att utveckla tillgänglighet och mobilitet i kollektivtrafiken, vad gäller lagstiftning, beredning, utvecklings­projekt, utredningar och uppföljningar. Aldrig tidigare har så många i Umeåregionen åkt med kollektiva färdmedel som 2012. Ny tågtrafik i kombination med en kraftig resandeökning i Umeås lokaltrafik är de främsta anledningarna till detta. Med detta i åtanke fortsätter kollektivtrafikgruppen arbetet med att genom olika aktiviteter öka andelen medborgare som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt.

Samverkan sker löpande mellan kollektivtrafikgruppen, Västerbottens läns landsting, Kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken och utvecklingsprojekt. Denna samverkan gör det möjligt att skapa lösningar som främjar pendling mellan kommuner i regionen, där Botniabanan mellan Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå är ett exempel.

Projekt

Be Green Umeå är Umeåregionens projektkontor för hållbarhetsprojekt där ett av projekten är Green Citizens of Europe. Projektet arbetar bland annat med att uppmuntra invånarna att välja hållbara färdmedel istället för bilen, t.ex. gå, cykla, samåka och åka kollektivt. Projektets nyhetsflöde och information om varje arbetspaket finns på hemsidan www.greencit.se. Tips om vad Umeåregionens invånare kan göra för att resa och leva mer hållbart finns på hemsidan www.begreenumea.se.

Projekt Hållbart resande ägs av Örnsköldsviks kommun. Projektet arbetar tillsammans med andra städer omgivningen och syftar till att förstora vår arbetsmarknadsregion, där hållbart resande är en naturlig del. Målsättningen är att bli mer framgångsrik på att belysa och använda hållbara vägvanor i Örnsköldsvik. Hållbara vägvanor innebär att välja aktiva transporter som att gå och cykla. Det kan även vara att arbetspendla med kollektivtrafik eller genom samåkning. Via aktiviteter i projektet kommer information och kunskap att spridas till medborgarna. Förhoppningen är att skapa engagemang i att våga prova alternativa ressätt.

För länkar till projektens hemsidor och annan information, se spalt till höger.

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Vakant

Övriga medlemmar

Annica Westman
Bjurholms kommun
E-post

Elizabet Westerlund
Nordmalings kommun
E-post

Henna Harinen
Robertsfors kommun
E-post

Fredrik Forsell
Umeå kommun
E-post

Frida Hallgren
Vindelns kommun
E-post

Lina Andersson
Vännäs kommun
E-post

Birgitta Åström
Örnsköldsviks kommun
E-post

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.