Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS & Medicinskt ansvarig för rehabilitering MAR samordnar hälso- och sjukvården för likvärdighet

 

I varje kommun ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Det är reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen, § 24. MAS är en viktig resurs i planeringen av kommunens hälso- och sjukvård.

 

En MAS är en legitimerad sjuksökterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

 

Sjukgymnaster eller arbets- terapeuter kan fullgöra dessa uppgifter inom de delar av hälso- och sjukvården som rör rehabilitering, MAR

 

MAS och MAR är viktiga resurser i planeringen av kommunens hälso- och sjukvård

 

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

  • Patienterna får en god och säker vård
  • Journaler förs enligt patientjournallagen
  • Patienterna får den vård läkare förordnat
  • Läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
  • Delegering av medicinska arbetsuppgifter utförs på ett säkert sätt
  • Medicinsk utrustning hanteras och kontrolleras på ett säkert sätt
  • Verksamhetens kvalitet och säkerhet upprätthålls och utvecklasArbetsgruppen ger varandra ett kollegialt stöd och utbyte och samarbetar i utvecklingsfrågor som berör det medicinska ansvaret i kommunen ex. genom att ta fram lokala riktlinjer inom vården, samordna utbildningar för personalen i hela regionen etc.
  • MAS/MAR arbetsgruppen samverkar med andra vårdgivare om t.ex. vårdhygien och avancerad hemsjukvård m.m. MAS/MAR arbetsgruppen finns även representerad i olika arbetsgrupper, t.ex. Läkemedelscentrum, programrådets arbetsgrupp inom omvårdnadsinstitutionen vid Umeå universitet mm
  • Den nämnd som är vårdgivare ansvarar för att anmälan görs om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Utredning och anmälan kan på delegation av nämnd utföras av MAS respektive MAR.

Den nämnd som är vårdgivare ansvarar för att anmälan görs om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Utredning och anmälan kan på delegation av nämnd utföras av MAS respektive MAR.

Arbetsgruppen ger varandra ett kollegialt stöd och utbyte och samarbetar i utvecklingsfrågor som berör det medicinska ansvaret i kommunen ex. genom att ta fram lokala riktlinjer inom vården, samordna utbildningar för personalen i hela regionen etc.

MAS/MAR arbetsgruppen samverkar med andra vårdgivare om t.ex. vårdhygien och avancerad hemsjukvård m.m. MAS/MAR arbetsgruppen finns även representerad i olika arbetsgrupper, t.ex. Läkemedelscentrum,  programrådets arbetsgrupp inom omvårdnadsinstitutionen vid Umeå universitet mm.

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Ingela Lundberg
Robertsfors kommun
E-post

Övriga medlemmar

Fausta Marianovic
Bjurholms kommun
E-post

Eva-Lena Wrethen
Nordmalings kommun
E-post

Per Åkerström
Umeå kommun
E-post

Ann-Gerd Töyrä
Umeå kommun
E-post

Annika Fjällström
Vindelns kommun
E-post

Annelie Johansson
Vännäs kommun
E-postUmeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.