Godstransport

Alla kommuner ska kännas sig som vinnare vid upphandling

I över 25 år har Umeåregionens kommuner samarbetat på olika sätt när det gäller upphandlingar. Umeå kommun har frågat övriga kommuner vilka upphandlingar kring ramavtal de vill delta i. När Umeå kommun har fattat beslut har kranskommunerna tecknat egna avtal. På senare år har även Umeå kommun, vid behov och på begäran, hjälpt kranskommunerna med egna specifika upphandlingar. Umeå kommun erbjuder också kranskommunerna stöd, råd och utbildning/information.

Samarbetet ska skapa förutsättningar för att alla kommuner i Umeåregionen ska känna sig som vinnare vid upphandlingar. Arbetsgruppens huvuduppgifter är att skapa en gemensam upphandlingspolicy och att utarbeta former för hur upphandlingssamarbetet ska fungera. Dessutom ska de utvärdera hur samarbetet fungerar och vid behov ändra rutinerna för upphandling.

Mer information


Verksamhetsplan 2014

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Göte Jacobsson
Upphandlare
Umeå kommun
090-16 15 61
E-post

Övriga medlemmar

Marita Ödling
Nordmalings kommun
E-post

Håkan Wretling
Bjurholms kommun
E-post

Ingrid Larsson
Robertsfors kommun
E-post

Christer Nygren
Vindelns kommun
E-post

Vakant
Vännäs kommun

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.